อาการใบแห้งขาวและลามเร็วมาก

Possible causes
เพลี้ยแป้ง

Solutions:

  1. รื้อดินทิ้ง ล้างต้นให้สะอาด ผึ่งให้แห้ง ผสมดินปลูกใหม่ใส่สตาร์เกิ้ลจีช่วยอีกแรง หมั่นสังเกตุมด ถ้ามีมดเพลี้ยมาแน่นอน
  2. กาแฟ+น้ำยาเส้น+กะทิ ผสมในอัตรา 1ต่อ1ต่อ1ฉีดพ่นให้ทั่ว

Reference: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=575268320116188&set=p.575268320116188&type=3