เจ้าเม่น

Family 科名
ベンケイソウ科[Crassulaceae]
Subfamily
Sedoideae
Tribe
Sedan
Subtribe
Sedinae
Genus 属名
エケベリア属[Echeveria]
Scientific Name 名称
エケベリア 鯱[Echeveria agavoides f. cristata]
ชื่อบ้านๆ
เม่น

Link: