Gitk problem on OSX 10.11 El capitan

หลักๆ ก็ git กับ Tcl/Tk 8.5.9 มีปัญหากัน ก็เลยเปิดไม่ได้ซะงั้น

วิธีการแก้ก็ brew ช่วยชีวิต ใครไม่ใช้ brew ก็หันมาใช้ซะ ไม่งั้นก็หา tcl library มา make install เองครับ

brew cask install tcl

แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด :slight_smile: