ดู cron jobs ทั้งหมดในระบบ

สำหรับ Debian ปกติมันก็จะรวมอยู่ใน

/var/spool/cron/crontabs/

สำหรับ Redhat ก็จะอยู่ที่

/var/spool/cron

ซึ่งก็ต้องเป็น root นะถึงจะใช้ได้