ปิด Amazon shopping ใน Ubuntu

Ubuntu น่าจะเป็นสิ่งที่ครบที่สุดสำหรับ Desktop Linux แต่บางทีก็มากเกิน

Amazon shopping นี่ตัวดี ทำให้ช้าเกิ้นจะใช้ ก็ปิดซะ

 • เข้า Privacy --> OFF include online search results

 • หรือจะลบ unity-webapps-common ไปซะ

   $ sudo apt-get remove unity-webapps-common
  
 • หรือแค่ปิดมันซะ

   $ gsettings set com.canonical.Unity.Lenses disabled-scopes "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay.scope', 'more_suggestions-ubuntushop.scope', 'more_suggestions-skimlinks.scope']"
  

  ถ้าอยากให้มันกลับมาก็

   $ gsettings set com.canonical.Unity.Lenses enabled-scopes "['more_suggestions-amazon.scope', 'more_suggestions-u1ms.scope', 'more_suggestions-populartracks.scope', 'music-musicstore.scope', 'more_suggestions-ebay.scope', 'more_suggestions-ubuntushop.scope', 'more_suggestions-skimlinks.scope']"