เพิ่ม action ใน django admin

django

#1

หลักๆ เวลาจะเพิ่ม action ใน django admin เพื่อให้แก้ข้อมูลง่ายๆ ก็ทำได้ตามนี้ ใส่ทุกอย่างใน admin.py ก็ได้แหละ แล้วก็จะได้จะได้ action มาง่ายๆเลย

def apply_something_action(modeladmin, request, queryset):
    queryset.update(something='new_value')


apply_something_action.short_description = 'Apply new_value to something'


class TargetAdmin(OSMGeoAdmin):
    actions = [apply_something_action, ]


admin.site.register(Target, TargetAdmin)